Search:

O kongresie

Szanowni Państwo

Kongres został zaplanowany jako wydarzenie, które będzie odbywało się w formule hybrydowej. Dwujęzyczny streaming Kongresu będzie transmitowany na dedykowanym temu wydarzeniu kanale.

Podstawowym celem Kongresu jest aktywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, rozwiązań wspierających transformację energetyczną wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz scenariuszy zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego.

Aktualna sytuacja geopolityczna cechuje się wielowymiarowością charakterystyczną dla konfliktu globalnego. Konflikt toczy się na wielu różnorodnych płaszczyznach, wywołuje on destabilizację wszystkich strategicznych kierunków działalności państw, ale i narusza bezpieczeństwo energetyczne kraju. Kluczowe czynniki zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego zidentyfikowane są na rynkach surowcowych poza naszymi granicami i odzwierciedlają się w dynamicznie narastających cenach węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej, jak też ograniczonej podaży tych surowców na rynkach.

Podczas Kongresu będzie możliwość nie tylko dyskusji związanej z potrzebą zredefiniowania polityki energetycznej państwa w kontekście zmniejszenia zależności od importu surowców, wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, jak też przedstawienia i przyspieszenia w zakresie wdrożenia wielu rozwiązań z pogranicza energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii, które pozwolą na zwiększenie stabilności energetycznej oraz poprawę elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego. Kongres będzie bardzo dobrą możliwością do wymiany doświadczeń krajów europejskich związanych z podjętymi działaniami dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia wskaźnika uzależnienia od importu surowców energetycznych.

Proces związany z dekarbonizacją już się rozpoczął i wielu działań nie możemy cofnąć, ale wykorzystując fundusze i mechanizmy Sprawiedliwej Transformacji należy dyskutować o programach i rozwiązaniach wspierających transformację energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii dzięki opracowaniu i wdrożeniu systemowych rozwiązań wykorzystujących nieatrakcyjne z punktu widzenia działalności przemysłowej i usługowej tereny pogórnicze dla efektywnej i uzasadnionej ekonomicznie integracji energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym.