Search:

Program Kongresu

Dzień 1: 11 września 2023 r.

8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Przywitanie gości i uczestników Kongresu
9:15-9:45 Wystąpienie Ministra / przedstawiciela Prezydenta / EASE

9:45-10:00 Uroczyste Otwarcie Kongresu w wystąpieniu Dyrektora ITG KOMAG

10:00-11:30 Panel nr 1 hol C, parter: Suwerenność energetyczna obliczem wolnej Polski

 • Anna Zych – Prezes Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. – moderator dyskusji
 • Dariusz Prostański – Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego
 • dr inż. Wojciech Myślecki – prof. Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Rady Programowej PSME
 • Marek Wesoły – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
 • Piotr Pyzik – Wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – Przewodniczący Rady zarządzającej projektem KlastER – AGH w Krakowie
 • Patrick Clerens – Sekretarz Generalny, EASE

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Panel nr 2 – hol C, parter: Znaczenie partnerstwa w tworzeniu energetyki obywatelskiej

 • Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – moderator dyskusji
 • Andrzej Jeżewski – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
 • Adam Neumann – Prezydent Gliwic
 • Katarzyna Dzióba – Zastępca Prezydenta Zabrza
 • Mariusz Wołosz – Prezydent Bytomia
 • Wojciech Kędzia – Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej
 • Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica
 • Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Podpisanie porozumienia dotyczącego ustanowienia Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych

13:15-14:15 Obiad

14:15-15:45
Panel nr 3 – sala GEMINI I, 1 piętro: Centrum transformacji ekosystemów zurbanizowanych szansą odtworzenia i zachowania ZIELONEGO ŚLĄSKA

 • dr hab. Gabriela Woźniak, prof. Uniwersytetu Śląskiego – moderator dyskusji
 • Prof. dr hab. Andrzej Jagodziński – Instytut Dendrologii PAN
 • Prof. Jorg Dettmar – University of Darmstadt
 • Dr Anne Wheeler – Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Prof. Jan Frouz – Univerzita Karlova, Ústav pro Životní Prostředí, Praga, Czechy
 • Prof. Miguel A. Zavala – Kierownik grupy ds. ekologii i odnowy lasów, Departamento Ciencias de la Vida Universidad de Alcalá, Campus Universitario, 28805 Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania
 • dr hab. Marta Pogrzeba – profesor Instytutu, Dyrektor IETU, Sekretarz Naukowy IETU
 • Piotr Pyzik – Wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych


14:15-15:45 Panel nr 4 – sala GEMINI II, 1 piętro: Transformacja energetyczna terenów górniczych – hybrydowy system magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej

 • Tomasz Elżbieciak – Wydawca Portalu WysokieNapiecie.pl – moderator dyskusji
 • Martin Wright – Prezes Zarządu, Gravitricity
 • Bartłomiej Kras – Prezes Zarządu, IMPACT Clean Power Technology S.A.
 • Janina Hippler-Nettlau – Malta Inc.
 • Jędrzej Dąbrowski – Prezes Zarządu, Ele-DriveCo Sp. z o.o.
 • Vlad Niculescu – Abraxas Power Corporation

14:15-14:45 Panel nr 5 – sala IMPERIUM, parter: Formy i możliwości finansowania inwestycji w obszarze energetyki nisko i zeroemisyjnej

 • Tomasz Drzał – Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii – moderator dyskusji
 • Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii
 • Jacek Bogucki – Dyrektor Biura Energetyki i Nowoczesnych Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra – prof. Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
 • Michał Bieda – Pierwszy Zastępca Prezydenta Bytomia
 • Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica
 • Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:30 Panel nr 6 – sala GEMINI I, 1 piętro: Przemysł przyjazny środowisku: Zasoby życia: 3W – WODA, WODÓR I WĘGIEL

 • Żaneta Kłostowska – Klaster Technologii Wodorowych – moderator dyskusji
 • Marcin Terebelski – Dyrektor Biura Sektora Obronnego, Dyrektor Programu Rozwoju Przemysłu w BGK
 • Prof. Ryszard Naskręcki – Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS
 • Marcin Mistarz – Martach Plus
 • Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), Dolnośląska Dolina Wodorowa
 • Mirosław Skibski – Prezes Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej
 • Przemysław Mandelt – Prezes Zarządu, Tauron Ekoenergia

16:00-17:30 Panel nr 7 – sala GEMINI II, 1 piętro: Zielony Transport Publiczny ważnym elementem Sprawiedliwej Transformacji ŚLĄSKA

 • Krzysztof Burda – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności – moderator dyskusji
 • Kazimierz Karolczak – Prezes Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii GZM
 • Małgorzata Gutowska – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego
 • Andrzej Szarata – Profesor, Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Bartłomiej Kras – Prezes Zarządu, IMPACT Clean Power Technology S.A.
 • Mieczysław Wrocławski – Wiceprezes Zarządu PSME

16:00-17:30 Panel nr 8 – sala IMPERIUM, parter: Systemy magazynowania energii sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju

 • Piotr Kolasa – Radca prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. – moderator dyskusji
 • Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
 • Arkadiusz Marat – Prezes Zarządu  Elmech – ASE S.A.
 • Tomasz Łątka – Członek Rady Programowej PSME, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu Automatyki i Rozwiązań ICT, Apator S.A.
 • Patrick Clerens – Sekretarz Generalny, EASE
 • Bartosz Polnik – Zastępca Dyrektora ds. Rozwojowych, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • Tomasz Chmiel – Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (IDEA/NCBJ)

18:00-22:00 BANKIET / UROCZYSTA KOLACJA

Dzień 2: 12 września 2023 r.

8:30-18:00 Wizyta uczestników KONGRESU na ENERGETAB 2023 – największych w Polsce targach energetyki i elektrotechniki w Bielsku Białej – zwiedzanie wystawy

11:00-11:45 ITG KOMAG: Inauguracja projektu „Wełna na hałdzie”

Projekt realizowany przez:

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Uniwersytet Śląski, ITG KOMAG i Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Projekt WEŁNA NA HAŁDZIE jest pierwszą inicjatywą badawczą realizowaną w ramach powołanego podczas Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego „Bezpieczeństwo Energetyczne, a Sprawiedliwa Transformacja” (11.09.2023 Gliwice) – Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych.

Inicjatywy ITG KOMAG mającej na celu poprawę stanu środowiska na obszarach zurbanizowanych podlegających transformacji w oparciu o wiedzę naukową przy zaangażowaniu społeczeństwa.

Koncepcja i cele projektu WEŁNA NA HAŁDZIE wskazują, że wełna owcza i różne jej przetworzone formy mają właściwości hydrofilowe, dzięki czemu są w stanie gromadzić wodę w strefie korzeniowej roślin kolonizujących między innymi hałdy.

Celem projektu jest sprawdzenie czy, i w jakim zakresie, materiał organiczny jakim jest wełna owcza może przyczynić się do szybszego i bardziej różnorodnego skolonizowania mineralnego materiału zwałów skały płonnej przez organizmy żywe. Poza zwałami skały płonnej wykorzystanie włókien wełny owczej (pranej
i niepranej) i jej produktów (włóknina, sznury) w zagospodarowaniu terenów miejsko-przemysłowych może przyczynić się do magazynowania wody (wiązanie wody (retencja), naturalnego nawożenia oraz wzmacniania różnorodności biologicznej.

12:00-15:00 ITG KOMAG, duża aula : „Naturalne rozwiązania dla obszarów miejskich i przemysłowych – współpraca z interesariuszami” – moderator dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ

Warsztat poświęcony będzie dyskusji i wymianie doświadczeń związanych z wyzwaniami pojawiającymi się przy podejmowaniu współpracy między jednostkami naukowymi a samorządami terytorialnymi różnych szczebli, grupami podejmującymi decyzje oraz lokalnymi społecznościami w ramach realizowanych projektów badawczych. Główna uwaga będzie skupiona na zagadnieniach odtwarzania ekosystemów na terenach miejsko-przemysłowych. Dotychczasowe podejście oparte na zagospodarowywaniu ogrodniczo-rolniczym jak wskazują wyniki badań nie spełniają swojego zadania.
Podczas warsztatów dyskutowane będą przyczyny dla których współpraca ta nie jest płynna i analizowane będą sposoby poprawy przepływu informacji prowadzenia wspólnych (badacze społeczności lokalnej) obserwacji, a nawet pomiarów spontanicznych procesów przyrodniczych, które w najbardziej optymalny sposób mogą pomóc w rozwiązywaniu lokalnych i globalnych problemów środowiska przyrodniczego poprzez np. tworzenie miejsc małej retencji lub umiarkowanych zaburzeń,
a tym samym wzmacnianie różnorodności biologicznej, trwałego wiązania CO2 oraz naturalnych sposobów wiązania wody na powierzchni.
Udział ekspertów zagranicznych, którzy prowadzą badania w tym zakresie, ich znajomość najnowszej literatury i posiadana najnowsza wiedza powinny znacząco pomóc w znalezieniu optymalnych rozwiązań i zachęcenia społeczności lokalnych do skorzystania z gromadzonej przez badaczy natury wiedzy.
Województwo Śląskie mimo wieloletnich przekształceń i silnej urbanizacji dysponuje ogromnymi zasobami przyrodniczymi i gromadzone były przez lata przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
Bardzo ważne jest aby te informacje przekazywane były w trakcie aktywnej współpracy społecznościom lokalnym.
Prezentacje:

 • „The adaptation of the soil biota under herbaceous plant species in response to habitat transformation” – Wojciech Bierza
 • „The distribution of the pectic and AGP epitopes in leaves of Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUD. occurring in the gradient of novel ecosystem habitats” – Agnieszka Hutniczak
 • „Do different forms of wool affect the respiration of substrate from a post-mining heap during a classical field experiment?” – Damian Chmura
 • „Functional diversity of communities that develop on coal mine sedimentation pool” – Tadeusz Molenda
 • „The biodiversity and variety of primary and secondary habitat conditions of Arctostaphylos uva ursi in south Poland” – Agnieszka Błońska

Dzień 3: 13 września 2023 r.

10:00-12:00 ITG KOMAG, duża aula: Energia odnawialna i magazynowanie energii w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw energii i ciepła – moderator Janina Hippler-Nettlau, Malta Inc.

Warsztaty będą obejmowały prezentację i późniejszą dyskusję. Prezentacja będzie dotyczyć następujących zagadnień:

 • Transformacja energetyczna i potrzeba magazynowania energii w miarę wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w sieci
 • Przegląd i porównanie technologii magazynowania energii
 • Głębsze wyjaśnienie technologii maltańskiej
 • Przypadki użycia magazynowania energii:
  • Przegląd wartości: wzmocnienie odnawialnych źródeł energii, usługi sieciowe, odroczenie przesyłu
  • Magazynowanie energii jako zamiennik elastyczności elektrowni gazowych
  • Sprawiedliwa transformacja: zmiana przeznaczenia elektrowni węglowych
  • Dekarbonizacja zastosowań ciepłowniczych: ciepłownictwo, przemysłowe ciepło technologiczne.

11:00-13:00 ITG KOMAG, mała aula: Nowoczesne narzędzia wspomagające transformację regionów poprzemysłowych

W ramach warsztatów przewidziane są 3 prezentacje. Prezentacje dotyczą obszarów miejskich objętych sprawiedliwą transformacją w 3 zakresach tematycznych wymienionych poniżej. Prezentowane narzędzia mają służyć wsparciu nadawania nowej funkcji terenom poprzemysłowym oraz podnoszeniu odporności miast na zmiany klimatu.

 • Diagnoza stanu miasta i jego odporności na zmiany klimatu jako element zielonej transformacji – kompleksowe podejście metodyczne do analizy przestrzennej. Prelegent: Magdalena Głogowska.
 • Wskaźniki przyrodniczo-klimatyczne jako element diagnozy miast. Prelegent: Karolina Szaton-Orlińska.
 • Analiza i ocena terenu poprzemysłowego objętego transformacją – charakterystyka terenu. Elementy analizy historycznej i statystycznej. Prelegent: Joachim Bronder.

12:00-14:00 ITG KOMAG, sala SITG: Gospodarka wodna obiegu zamkniętego

Warsztaty prowadzone przez Specjalistów Firmy MARTECH, która prowadzi intensywną działalność rozwojową, wchodząc w nowe obszary działalności przemysłowej i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.
Zakres ten obejmuje projektowanie, budowę i serwisowanie instalacji do oczyszczania wody i ścieków, przede wszystkim w celu odzysku wody i umożliwienia ponownego jej wykorzystania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. W tym zakresie GRUPA MARTECH współpracuje
z australijską firmą INFINITE WATER, posiadającą wieloletnie doświadczenie w oczyszczaniu silnie zanieczyszczonych wód przemysłowych i powierzchniowych.
W wyniku tej współpracy wprowadzona została na rynek polski innowacyjna, efektywna technicznie i ekonomicznie technologia HYDROXON™. Jest to technologia, która umożliwia selektywne usuwanie związków organicznych z wody i ścieków przy bardzo wysokiej efektywności procesowej i bardzo niskim, w porównaniu
z innymi metodami, zużyciu energii. Kluczem technologii są procesy zaawansowanego utleniania katalitycznego polegające na wytwarzaniu silnie utleniających rodników hydroksylowych w obecności katalizatora stałego. Rodniki hydroksylowe utleniają praktycznie każdy związek obecny w matrycy wodnej pozwalając likwidować patogeny takie jak bakterie, wirusy i pierwotniaki, usuwać fosfor całkowity, azot organiczny, pestycydy, materię organiczną, cząstki stałe, metale i ich związki oraz wiele innych szkodliwych zanieczyszczeń. W efekcie uzyskuje się wodę pitną o jakości zgodnej z wymaganiami przepisów prawa, a w przypadku oczyszczania ścieków wodę o parametrach umożliwiających jej powtórne wykorzystanie. Technologia znajduje zastosowanie we wszystkich w dziedzinach produkcji przemysłowej, przemyśle wydobywczym, spożywczym, w sektorze komunalnym oraz rolnictwie.